Actueel

Veranderingen Woningmarkt 2021

Welke wetswijzigingen gaan op 1 januari 2021 in met betrekking tot de woningmarkt? Een overzicht van de verschillende wijzigingen.


 

Overdrachtsbelasting 2021

Vrijstelling Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 krijgen personen jonger dan 35 jaar bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning horen) vrijstelling overdrachtsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet de verkrijger:

 1. Een natuurlijk persoon zij, meerderjarig maar jonger dan 35 jaar

 2. Niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling

 3. Voorafgaand verklaren dat de woning als hoofdverblijf gebruikt gaat worden. In de praktijk komt het er op neer dat een koper voorafgaand aan de eigendomsoverdracht dit bij de notaris schriftelijk verklaart.
   

Er gelden echter wel een aantal uitzonderingen op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting:

 • Vanaf 1 april 2021 geldt de vrijstelling overdrachtsbelasting alleen wanneer de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000,-

 • Aanhorigheden delen alleen in de vrijstelling wanneer deze gelijktijdig met de woning worden verkregen. Later verkregen aanhorigheden vallen onder het algemeen tarief van 8%.

 • Wanneer er sprake is van meerdere verkrijgers moet elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de vrijstelling.
   

Verlaagde WBR-tarief van 2 procent

Wanneer de vrijstelling niet van toepassing is dan geldt het normale tarief van 2%. Aan het gebruik van het 2% worden een aantal eisen gesteld, zo moet de verkrijger:

 1. Een natuurlijk persoon zijn

 2. De woning als hoofdverblijf gebruiken

 3. Voorafgaand schriftelijk verklaren dat de woning als hoofdverblijf gebruikt gaat worden. In de praktijk komt het er op neer dat een koper voorafgaand aan de eigendomsoverdracht dit bij de notaris schriftelijk verklaart.
   

Algemeen tarief naar 8%

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Dit tarief geldt dus voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt en voor niet-woningen.
 

Wijziging art. 13 WBR

Artikel 13 WBR wordt gewijzigd om te voorkomen dat een partij die een woning koopt om deze niet, of tijdelijk, als hoofdverblijf te gebruiken kan profiteren van de vrijstelling overdrachtsbelasting bij een doorverkoop binnen zes maanden.
 

NHG-grens in 2021

Vanaf 1 januari 2021 stijgt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 310.000 naar € 325.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger wat resulteert in een bedrag van € 344.500. Voor de NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend.
 

Koopsom exclusief roerende zaken

Voor de koopsom geldt het bedrag exclusief roerende zaken. Als de koopsom € 330.000 bedraagt waarvan € 5.000 roerende zaken, dan gaat de NHG uit van de koopsom van € 325.000 (exclusief roerende zaken). Dit geldt alleen wanneer de geldverstrekker het bedrag voor de roerende zaken als realistisch beoordeelt.
 

Oversluiten ook onder de NHG-grens

De NHG-kostengrens geldt zowel voor aankopen als oversluiten. Ook hierbij moet de woningwaarde onder de kostengrens van € 325.000 liggen.
 

NHG-premie blijft 0,7%

Een koper betaalt voor een hypotheek met NHG eenmalig een NHG-premie. Dit percentage is in 2020 verlaagd van 0,9% naar 0,7%. In 2021 zal dit percentage 0,7% blijven. Dit betekent dat er maximaal €2.275 aan kosten wordt gerekend voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen en maximaal € 2.411,50 voor woningen met energiebesparende voorzieningen.
 

Hypotheekrenteaftrek daalt naar 43%

De hypotheekrenteaftrek daalt van 46% naar 43% in 2021. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.
 

Hillen-aftrek daalt naar 90%

De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓ % per jaar. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90%. De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal.
 

Inkomen partner telt mee voor 90%

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2021 het inkomen van de minst verdienende partner voor 90% meegeteld. In 2020 was dit nog 80%.
 

WOZ-waarde stijgt

De WOZ-waarde 2021 is de waarde van uw woning per 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar naar verwachting met 6% tot 8%.
 

Eigenwoningforfait daalt in 2021

In 2021 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,5 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2020 wat dit 0,6 %).
 

Energielabel

Energielabel door adviseur

Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen energie labels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit geldt ook voor energie labels voor utiliteitsgebouwen. Dit doet een adviseur die daarvoor gediplomeerd is. Het Vereenvoudigd energielabel, welke op afstand zelf kan worden aangevraagd door de woningeigenaar, verdwijnt daarmee.
 

Energielabel nodig voor plaatsing commerciële uitingen

Per 1 januari 2021 wordt het verplicht de energieprestatie van het gebouw of een gedeelte ervan te vermelden in advertenties voor de verkoop of verhuur van het gebouw of een gedeelte daarvan. Als een eigenaar met het object in commerciële media zoals Funda of Facebook naar buiten wil treden, dan dient er dus al een label aanwezig te zijn.
 

Uitzonderingen

Als er geen advertenties aan de orde zijn, is deze bepaling niet van toepassing, bijvoorbeeld bij onderhandse verkoop. De bepaling geldt ook niet voor gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet labelplichtig zijn, zoals bijvoorbeeld monumenten.
 

Update Energielabel – December 2020

Omdat een energielabel alleen kan worden aangevraagd en opgesteld door een vakbekwaam adviseur, hebben CDA en de VVD voorgesteld om vanaf 1 juli 2021 het weer mogelijk te maken om de aanvraag van een label geheel digitaal te laten verlopen. Dat voorstel is op woensdag 9 december aangenomen in de Tweede Kamer. Het Ministerie van BZK zal hier de komende tijd invulling aan gaan geven.
 

Vrijblijvend adviesgesprek - De Makelaar van morgen

Wij houden altijd de laatste ontwikkelingen in de woningmarkt in de gaten. Zo kunnen wij u altijd een passend advies in de vorm van een verkoopstrategie of aankoopstrategie voorleggen. Wilt u graag een gratis advies met één van onze makelaars? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Terug naar overzicht

Neem contact op


Heeft u een vraag, wilt u opgenomen worden in ons zoekersbestand of wilt u dat wij contact met u opnemen?
Laat uw gegevens dan hier achter.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de site te analyseren en om inhoud te verbeteren.
Door op enige inhoud op de site te klikken gaat u akkoord om cookies toe te staan.

Cookies


Deze website maakt gebruik van cookies voor het gebruiksgemak van de bezoeker (sessie-cookies), voor het weergeven van de huisstijl en het meten van bezoekersgedrag (via Google Analytics).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat waarmee u een website bezoekt worden opgeslagen waarin informatie over (uw bezoek aan) deze websites wordt opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een taalkeuze of andere instellingen.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Deze website maakt gebruik van verschillende cookies:

Sessie-cookie

Voor uw gebruiksgemak worden uw input en keuzes onthouden (denk o.a. aan input van formulieren). Doordat de sessie-cookie registreert welke onderdelen van de website er bij een bezoek bekeken worden kunnen wij onze website hierop aanpassen.

De sessie-cookies worden automatisch van het door u gebruikte apparaat verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Google Analytics cookies

Deze cookies zorgen er voor dat het website bezoek (zoveel mogelijk geanonimiseerd) kan worden gemeten (bijv. welke pagina's het meeste worden bezocht, welke browsers door onze bezoekers worden gebruikt en wat het meest gebruikte schermformaat is). De dienst die hiervoor gebruikt wordt is een van de meest gebruikte webanalyse diensten en wordt aangeboden door Google Inc. Op basis van de statistieken van de Google Analytics dienst kunnen wij onze website verbeteren. Deze informatie kan door Google aan derden verschaft worden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.